× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Armii Krajowej Biskupiec

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej - Szpital Powiatowy im.Jana Mikulicza w Biskupcu

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

89-715 20 23


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1